Besluit op Wob-verzoek over primaten van een specifiek bedrijf

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 22 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over primaten van een specifiek bedrijf.