Afrikaanse varkenspest

In België is Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen ontdekt. De virusziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens en wilde zwijnen. Een uitbraak van de AVP kan ernstige gevolgen hebben, omdat er nog geen behandeling of vaccin tegen bestaat. In Nederland zijn geen besmette wilde zwijnen aangetroffen. Voor mensen is het virus ongevaarlijk.

Voorkomen AVP in Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt samen met de provincies en de sector om te voorkomen dat de AVP in Nederland uitbreekt. De sector gaat nogmaals in gesprek met hun achterban over het belang van preventie en hygiëne.

Er wordt een preventiegroep samengesteld en een strategie bepaald voor het geval dat de AVP toch onder wilde zwijnen in Nederland uitbreekt. Bij een uitbraak onder gehouden varkens gaat het vastgestelde draaiboek in.

Maatregelen tegen AVP

Om de kans op een uitbraak zo laag mogelijk te houden wordt de situatie voortdurend in de gaten gehouden. Verder zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Vervoersmiddelen van transporteurs die varkens vervoeren, uit landen waar de AVP onder gehouden varkens voorkomt, worden extra gereinigd en ontsmet bij de grensovergang in Nederland.
  • De wilde zwijnenpopulatie wordt voortdurend gemonitord.
  • De deskundigengroep dierziekten maakt op korte termijn een nieuwe risico-inschatting .
  • Beperkte bewegingsjacht is tijdelijk toegestaan.

Oorzaak besmetting in België

De besmetting in België is waarschijnlijk veroorzaakt door menselijk handelen. Doordat het virus in één keer van Oost-Europa is overgesprongen lijkt verspreiding van besmet vlees de oorzaak te zijn. Daarom zal in internationaal verband nogmaals worden gewezen op de risico’s van verspreiding van besmet vlees.

Meer informatie

Lees meer over klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest op de website van de NVWA.