Bestrijding dierziekten

Sommige dierziekten kunnen andere dieren en mensen ziek maken. Als een dier zo’n ziekte krijgt, helpt de overheid mee om die te bestrijden.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid dieren

Een eigenaar kan een ziekte meestal zelf met medicijnen genezen, met de hulp van een dierenarts. Breekt een besmettelijke dierziekte uit? Dan kan dat gevolgen hebben voor andere veehouders, de economie en de volksgezondheid. Daarom is de overheid betrokken bij het voorkomen en de bestrijding van zulke ziekten.

Dierenartsen stellen diagnose dierziekten vast

Dierenartsen spelen een grote rol bij de bewaking van de volksgezondheid. Zij stellen vaak als eerste vast dat er een besmettelijke dierziekte is uitgebroken. Zo dragen zij bij aan de bestrijding van epidemieën. Ook geven zij adviezen over bestrijding van dierziekten aan veehouders.

Bestrijdingsplichtige dierziekten

De landen van de Europese Unie (EU) hebben met elkaar afgesproken welke dierziekten zij altijd bestrijden. Dat gebeurt als een dierziekte:

  • snel kan uitbreiden, ook naar andere lidstaten;
  • de betrokken diersoort ernstig kan schaden;
  • niet kan worden voorkomen of bestreden met de normale bedrijfsmiddelen;
  • ernstige economische schade veroorzaakt voor houders van dieren en voor landen van de EU.

Bekendste bestrijdingsplichtige ziektes

In Nederland zijn de bekendste bestrijdingsplichtige ziekten:

Draaiboeken voor bestrijding dierziekten

Lidstaten van de EU bestrijden dierziekten Europese bestrijdingsrichtlijnen. Zij werken deze richtlijnen uit in nationale beleidsdraaiboeken dierziekten.

Samenwerking bij dierziektebestrijding

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding van dierziekten. Daarom organiseert de NVWA oefeningen en verzorgt opleidingen. De NVWA werkt samen met:

Deskundigengroep dierziekten

Een deskundigengroep dierziekten adviseert het ministerie van EZ over voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten. De groep bestaat uit deskundigen met verschillende disciplines: epidemiologen, virologen en praktiserende dierenartsen.

Zie ook