Aanpassing maatregelenpakket Q-koorts

Kamerbrief over de aanpassing van het maatregelenpakket tegen Q-koorts. Het uitbreidingsverbod vervalt, de mestmaatregelen en de afzonderingsplicht worden versoepeld en de vlekkenkaart wordt gewijzigd in een plekkenkaart. De maatregelen worden aangepast met een wijzigingsregeling die in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De nieuwe kaart is te vinden op de website van de nVWA.