De deskundigengroep dierziekten

De deskundigengroep dierziekten geeft advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de veterinair-technische aspecten van de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten.