Voorkomen van dierziekten

Dierziekten kunnen schade aanrichten aan dieren, bedrijven, volksgezondheid en economie. Daarom willen dierhouders, dierenartsen en de overheid deze ziekten zoveel mogelijk voorkomen.

Plichten dierhouder

Een eigenaar of houder is zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn dieren. Een dierhouder moet daarom:

Regels handelaren en reizigers

Handelaren en reizigers kunnen met het meenemen van dieren uit het buitenland dierziekten meenemen naar Nederland. Om dit te voorkomen zijn er regels waaraan een reiziger of handelaar zich moet houden. Handelaren krijgen via het systeem Import Veterinair Online van de NVWA informatie over het veilig invoeren van dierlijke producten of levende dieren in de EU. Zoals bijvoorbeeld wol, vlees, zuivel en jachttrofeeën.
Reizigers mogen niet zomaar levende dieren of dierlijke producten meenemen. Meer informatie staat op de websites van de NVWA en van de Belastingdienst.