Voorkomen van dierziekten

Dierziekten kunnen schade aanrichten aan bedrijven, de volksgezondheid en de economie. Daarom willen veehouders, dierenartsen en de overheid deze ziekten zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door stallen schoon te houden en dieren te vaccineren.

Voorkomen van een dierziekte

Een eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn dieren. Soms is het nodig dat de overheid helpt een ziekte te voorkomen of bestrijden. Bijvoorbeeld als een ziekte erg besmettelijk of gevaarlijk is. Een dierhouder moet:

Overheid houdt diergezondheid in de gaten

De overheid houdt de diergezondheid in de gaten, samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld de NVWA.  Zo kunnen ze:

  • direct ingrijpen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt;
  • uitbraken van dierziekten opsporen;
  • veroorzakers opsporen van dierziekten die normaal niet in Nederland voorkomen;
  • nieuwe dierziekten opsporen.

Dieren en dierproducten invoeren

Handelaren kunnen dierziekten meenemen naar Nederland. Om dit te voorkomen kunnen zij gebruik maken van het systeem Import Veterinair Online. Via dit systeem krijgen zij informatie over het veilig invoeren van veterinaire producten of levende dieren in de EU. Bijvoorbeeld wol, vlees, zuivel, jachttrofeeën of varkens.

Ook vakantiegangers kunnen dierziekten meenemen. Daarom mogen zij niet zo maar levende dieren of dierlijke producten meenemen.

Maatregelen in Nederland bij uitbraak dierziekte buitenland

In landen buiten en binnen de EU kunnen besmettelijke dierziekten heersen. Die kunnen dan ook in Nederland uitbreken. De overheid kan extra maatregelen nemen als er zo’n verhoogd risico is. Bijvoorbeeld reizigers en goederen strenger in de gaten houden en diertransporten controleren of verbieden.

Zie ook