Moet ik een dierziekte melden?

Sommige dierziekten kunnen veel schade aanrichten aan mens en dier. Bijvoorbeeld vogelgriep of Q-koorts. Dit zijn aangifteplichtige dierziekten. Deze dierziekten moet u melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lijst aangifteplichtige dierziekten

De dierziekten die u moet melden bij de NVWA staan op de lijst aangifteplichtige dierziekten. De landen van de Europese Unie (EU) hebben deze lijst gemaakt. Bij de samenstelling van de lijst hebben zij informatie gebruikt van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid.

Redenen om een ziekte op deze lijst te zetten, zijn:

  • De ziekte kan snel uitbreiden.
  • De ziekte kan de betrokken diersoort ernstig schaden.
  • De ziekte is moeilijk te bestrijden of te genezen.
  • De ziekte is een gevaar voor de volksgezondheid.

Dierziekte melden bij NVWA

Vermoedt u bij 1 of meer dieren een aangifteplichtige dierziekte? Dan moet u dit melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten. De NVWA kan dan snel ingrijpen en voorkomen dat de ziekte zich naar andere bedrijven verspreidt.