Digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

Bij mensen die langdurige zorg nodig hebben, zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. Die moeten altijd de juiste en volledige informatie hebben over de oudere, gehandicapte of chronisch zieke. Met de regeling InZicht wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hiervoor zorgen. Zodat de zorgverleners meer tijd overhouden voor hun cliënten.

Veel medische gegevens in de langdurige zorg

Met het programma InZicht wil het ministerie van VWS digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg verbeteren. Cliënten in de langdurige zorg hebben namelijk veel medische afspraken. Bijvoorbeeld met de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. 

Digitale gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen

Het gaat om uitwisseling tussen iedereen die bij de zorg van een cliënt betrokken is:

  • tussen cliënt en zorgprofessional (zoals een huisarts of wijkverpleegkundige)
  • tussen zorgverleners onderling;
  • tussen de langdurige zorg en de curatieve zorg. Curatieve zorg richt zich op genezing, bijvoorbeeld de zorg die men ontvangt in een ziekenhuis.

Cliënten krijgen meer inspraak in de eigen zorg

Door de regeling InZicht kunnen meer instellingen hun gegevens digitaal beschikbaar maken voor een zogenoemde Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een cliënt of mantelzorger kan dan via een app of website de gegevens inzien en beheren. En zelf direct aangeven wie welke gegevens mag zien. Hierdoor kunnen zij met de verpleegkundige meekijken. En als zij dat willen, samen beslissingen nemen over de zorg. 

Zorginstellingen maken gegevens digitaal beschikbaar

Zorginstellingen bereiden zich voor op veilige digitale uitwisseling van gegevens. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de manier waarop zij gegevens digitaal opslaan. Daarnaast gaan ook zorgprofessionals de gegevens voortaan digitaal met elkaar uitwisselen. Zo houden zij meer tijd over voor hun cliënten.

Subsidie voor zorginstellingen die hun systemen willen aanpassen

Zorginstellingen kunnen subsidie aanvragen voor de 2 onderdelen van de regeling InZicht:

  • Het programma-onderdeel PGO: het digitaal opslaan en beschikbaar stellen van alle gegevens voor de online omgeving van de cliënt.
  • Het programma-onderdeel eOverdracht: het digitaal uitwisselen van de verpleegkundige gegevens als een cliënt wordt overgedragen naar een andere zorgomgeving.