Plannen kabinet voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Zorgverleners mogen sommige gegevens van patiënten alleen nog elektronisch aan elkaar doorgeven. Dus niet meer op papier of cd. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Het parlement moet hier nog over beslissen.

Stand van zaken van de plannen

Kijk voor de stand van zaken van het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op de website van de Eerste Kamer.

Doel van de plannen

Het wetsvoorstel zegt dat zorgverleners sommige gegevens van patiënten alleen nog elektronisch aan elkaar mogen doorgeven. Dus niet meer op papier of cd. Het doel: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Dat moet ervoor zorgen dat zorgverleners hun werk beter kunnen doen. En patiënten betere zorg krijgen.

Voor een dokter, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener is het belangrijk om te weten welke behandeling en medicijnen iemand heeft of heeft gehad. Bijvoorbeeld als de patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis moet. Of als de huisarts de patiënt doorstuurt naar het ziekenhuis. Al die medische informatie helpt bij de behandeling.

Inhoud van de plannen

Zorgaanbieders gebruiken nu vaak verschillende manieren om gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld papier, post, fax of dvd. Hierdoor komt informatie soms niet goed aan. Of zorgmedewerkers moeten informatie overtypen. Dat kost extra tijd. De zorgverlener heeft dan niet op tijd de juiste informatie. Dat kan tot vertraging of fouten leiden.