Internetconsulatie van start voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Minister Bruins werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch moet verlopen. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en zonder fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet meer te doen via papieren dossiers, fax of cd-rom.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en wat er aan behandeling al is gegeven. Het voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.

Vanaf vandaag gaat de internetconsultatie van start. In consultatie gaat het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg met een toelichting op het wetsvoorstel (Memorie van Toelichting). De internetconsultatie is bedoeld om input te krijgen op het wetsvoorstel en dit verder te verbeteren. De internetconsultatie staat open van 10 maart tot 7 april 2020.

Update: De consultatieperiode is verlengd en loopt door tot 10 juni 2020.

Tijdens de internetconsultatie kunt u reageren op het wetsvoorstel. Wij blijven ook graag met u in gesprek. Kom naar een van de informatiesessies die we organiseren.