Online identificatie in de zorg

Het is mogelijk om steeds meer zaken in de zorg online te regelen. Bijvoorbeeld inschrijfgegevens voor een ziekenhuis wijzigen. Maar dat moet wel veilig zijn. Daarom komen er nieuwe manieren van online identificatie.

Door nieuwe en veilige manieren van identifcatie kunnen mensen meer controle over hun eigen medische gegevens krijgen. En zorgaanbieders kunnen efficiënt en met minder fouten informatie delen. 

Nieuwe manieren van online identificatie

De overheid wil graag dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen. Inloggen met een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel een sms-bericht, is vaak niet meer voldoende. Daarom is de rijksoverheid het programma eID (elektronische identiteit) gestart. eID staat voor elektronische identiteit.


Doel eID

Het programma eID zorgt ervoor dat:

  • er vanaf 2018 verschillende inlogmiddelen zijn die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen;
  • mensen eenvoudig kunnen inloggen met deze inlogmiddelen bij een groot aantal verschillende diensten; 
  • de inlogmiddelen duurzaam zijn. Dat betekent dat zij zijn gebaseerd op afspraken tussen gebruikers. Iedereen gebruikt dezelfde standaarden. Welke gegevens worden vastgelegd en op welke manier is in alle systemen gelijk. Daardoor kunnen de systemen onderling gegevens blijven uitwisselen.

De overheid én het bedrijfsleven werken samen om deze nieuwe manieren voor identificatie te ontwikkelen. Zo kunnen mensen zelf een manier van inloggen kiezen bij steeds meer overheidsorganisaties en zorginstellingen.

DigiD

Het inlogmiddel DigiD blijft bestaan en wordt versterkt. Hierdoor krijgt DigiD een hoger betrouwbaarheidsniveau.