Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Steeds meer mensen willen hun eigen gezondheidsgegevens bekijken en bijhouden. Daarom zet de overheid in op een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO zijn mensen meer betrokken bij hun eigen gezondheid. Daardoor kunnen zij samen met hun zorgverleners betere beslissingen nemen over hun eigen gezondheid en behandeling.

Overzichtelijke en duidelijke informatie over gezondheid op 1 plek

De overheid zorgt met een pgo dat zorgverleners en zorggebruikers gezondheidsgegevens makkelijker kunnen vinden en gebruiken.

Met een PGO kan iedere Nederlander straks zijn gezondheidsgegevens veilig beheren in een app of op een website. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. En er kunnen ook eigen gegevens aan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld uit gezondheidsapps. Mensen hebben daarmee overzicht van hun gegevens en zijn dan beter op de hoogte van hun gezondheid.

Veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitwisselen

De overheid zorgt dat gezondheidsgegevens van burgers veilig uitgewisseld kunnen worden. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland en verschillende zorgaanbieders heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt om gegevens veilig en betrouwbaar te delen. Deze afspraken noemen we het MedMij-afsprakenstelsel. Zorgaanbieders en aanbieders van PGO’s met het MedMij-label moeten zich aan deze regels houden. Zo weet u zeker dat het beheren en uitwisselen van uw gezondheidsgegevens met een PGO met het MedMij-label veilig gebeurt.  

De overheid maakt geld vrij om versneld informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP-programma’s) mogelijk te maken. Momenteel zijn er regelingen voor de GGZ, vrijgevestigde GGZ, langdurige zorg, medisch specialistische zorg, huisartsen en geboortezorg. De regeling voor huisartsen loopt voorop. Daarom is het vanaf eind 2021 al mogelijk om gegevens uit uw dossier van uw huisarts op te halen. In 2022 volgen ook GGZ-instellingen en ziekenhuizen.

PGO’s bekender maken

De overheid wil dat PGO’s bekender worden zodat mensen die dat willen er gebruik van kunnen maken. Daarom heeft de Patientenfederatie Nederland met hulp van het ministerie van VWS de PGO-alliantie opgericht. De PGO-alliantie bestaat uit patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties. Het doel van de alliantie is PGO’s bekend te maken onder zorgverleners en burgers.

PGO's zijn nog in ontwikkeling en moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En mensen moeten weten wat een PGO is en hoe ze het kunnen gebruiken. Daarnaast is het ook belangrijk dat zorgverleners de meerwaarde van een PGO kennen.

Uitwisselen van gezondheidsgegevens kost geen geld

Het beheren en uitwisselen van gezondheidsgegevens kost burgers geen geld. Om de kosten hiervan te dekken heeft het ministerie van VWS een gebruikersregeling voor PGO-leveranciers gemaakt. Dit is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van PGO’s. Ondertussen wordt er onderzocht hoe PGO’s op een duurzame manier gefinancierd kunnen worden.