Rol overheid bij digitalisering zorggegevens

De Rijksoverheid neemt maatregelen om de digitalisering in de zorg te stimuleren, verbeteren en veiliger te maken.

Veilig gezondheidsgegevens uitwisselen

Er kan tegenwoordig veel digitaal. Ook als het om zorg en gezondheid gaat. Denk aan een online consult en een app die bloeddruk en hartslag meet. 
Dat betekent dat al deze diensten goed met uw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Want persoonlijke gezondheidsgegevens mogen niet zo maar bij verzekeraars, banken, werkgevers of andere partijen terechtkomen. Digitale zorggegevens zijn privé en moeten dat ook blijven. Daarom is de overheid betrokken bij maatregelen die digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk en veilig maken. Het gaat om deze maatregelen:

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 

Deze wet regelt dat zorgverleners veilig omgaan met de uitwisseling van uw digitale gegevens

Het programma Elektronische identiteit (eID) 

Hiermee wil de overheid tot een manier van online identificatie komen die zo betrouwbaar mogelijk is. 

MedMij: veilige gezondheidsomgevingen

MedMij is een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De MedMij-regels zorgen ervoor dat uitwisseling van gezondheidsgegevens probleemloos en veilig verloopt. Hebben mensen straks een persoonlijke gezondheidsomgeving die aan de MedMij-regels voldoet? Dan wisselen zij gegevens veilig en betrouwbaar uit tussen apps, meetinstrumenten en systemen van zorgverleners die ook aan de MedMij-regels voldoen.

Overleg in het Informatieberaad 

In de zorg werken veel mensen en instellingen samen. Natuurlijk de patiënt, maar ook zorgverleners, zorginstellingen, verzekeraars en de overheid. Om tot een duurzaam informatiestelsel te komen, zijn gezamenlijke afspraken over informatie-uitwisseling nodig. Want alleen dan gebruikt iedereen dezelfde standaarden en vult het op dezelfde manier in. Dan kunnen gegevens tussen de verschillende systemen worden uitgewisseld. In zo’n stelsel kan iedereen zijn taak zo goed mogelijk uitvoeren.

In het Informatieberaad Zorg werken vele zorgpartijen samen met het ministerie van VWS. Zij maken afspraken over de voorwaarden voor een veilig en duurzaam informatiestelsel. Dit zijn zowel afspraken voor de korte als voor de lange termijn. Dat doen zij op basis van 4 uitgangspunten:

  • medicatieveiligheid;
  • patiënt centraal;
  • gegevensoverdracht;
  • gegevens vastleggen.