Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)