Beslisnota bij Kamerbrief reactie op ICT-toetsing Kadastrale Kaart Next

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op ICT-toetsing Kadastrale Kaart Next (PDF | 2 pagina's | 70 kB)