Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjaren informatieplan BZK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjaren informatieplan BZK (PDF | 1 pagina | 198 kB)