Beslisnota bij I strategie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij I strategie (PDF | 4 pagina's | 218 kB)