Beslisnota bij Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen (PDF | 2 pagina's | 347 kB)