Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan LNV 2023 - 2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan LNV 2023 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 128 kB)