Beslisnota halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen januari juni 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen januari juni 2022 (PDF | 2 pagina's | 78 kB)