Kamerbrief Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-Middelen

Minister Plasterk (BZK) informeert, mede namens minister Kamp (EZ), de Tweede Kamer over de uitwerking van evaluatiecriteria en pilotvoorwaarden eID.