Kamerbrief over wijziging Instellingbesluit Begeleidingscommissie Pilots

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de wijziging in het voorzitterschap van de commissie voor de begeleiding van het evaluatieonderzoek inzake de pilots met publieke en private authenticatiemiddelen.