Beantwoording Kamervragen over uitrol publieke en private authenticatiemiddelen

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de pilots met elektronische identificatiemiddelen.