Beantwoording Kamervragen over correspondentie tussen Inspectie Leefomgeving en Transport en Binnenlandse Zaken

Minister Ollongren beantwoordt de schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht 'Ministerie van Binnenlandse Zaken hield kritisch inspectierapport tegen'.