Kamerbrief stand van zaken generiek kader vitale digitale overheidsprocessen

Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) deelt de stand van zaken van het generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid met de Tweede Kamer.