Beslisnota bij Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota na. De beslisnota hoort bij de Kamerbrief 'Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie' van 7 oktober 2022. 

Beslisnota bij Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie' (PDF | 1 pagina | 67 kB)