‘Essay Estafette, reflecties op de toekomst van de digitale overheid’

De digitalisering verandert onze samenleving, en raakt daarmee ook de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven. Deze essaybundel bevat een serie reflecties over de veranderende relatie tussen overheid en burger als gevolg van ICT.