Fiche 5 Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s. Strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 tot en met 2030.

Fiche 5 Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur (PDF | 5 pagina's | 175 kB)