Open Government Partnership - Rapport tussentijdse zelfevaluatie 2017

Rapport van de tussentijdse zelfevaluatie 2e nationaal actieplan Open Overheid 2017.