Monitor IBP 2018 0-meting

Hoe ver zijn scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met het op orde
brengen van informatiebeveiliging en privacy en op welke terreinen kunnen Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad schoolbesturen hier bij ondersteunen en faciliteren?