Vraagstelling en onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6

Vraagstelling en onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6 met als doel het onderzoeken van het gevoerde beleid rondom de Investeringspost voor doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid.