Bijlage Halfjaarrapportage Tweede Kamer januari tot en met juni 2022

Bijlage bij de 'Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen 1e helft 2022' over het Programma Digitalisering Strafrechtketen. De bijlage gaat over de stand van zaken van doelstellingen en projecten in de periode januari tot en met juni 2022.

Bijlage Halfjaarrapportage Tweede Kamer januari tot en met juni 2022 (PDF | 17 pagina's | 435 kB)