Van 10 basisregistraties naar 1 stelsel

Nederland heeft 10 basisregistraties. Hierin staan algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. De overheid gaat deze registraties samenvoegen tot 1 stelsel van basisregistraties. Burgers en bedrijven hoeven gegevens dan maar 1 keer aan te leveren. De overheid hoeft de gegevens maar 1 keer te verwerken.

Voordelen koppelen basisregistraties

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben toegang tot deze gegevens voor hun werk. De voordelen van het samenvoegen:

 • ambtenaren zijn efficiënter;
 • betere dienstverlening;
 • burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer aan te leveren;
 • de overheid hoeft de gegevens maar 1 keer te verwerken.

De hele overheid maakt verplicht gebruik van de basisregistratie.

Toegankelijkheid

Binnen het stelsel van basisregistraties zijn er openbare en gesloten registers. Openbare registers zijn voor iedereen toegankelijk. Informatie uit gesloten registers is alleen toegankelijk voor mensen die deze informatie nodig hebben voor hun werk.

Voorbeelden van informatie uit open registers:

 • kentekengegevens, gekoppeld aan een auto;
 • koopsom van een huis;
 • WOZ-waarde van uw eigen huis;
 • gegevens van een onderneming, zoals het adres.

Voorbeelden van informatie uit gesloten registers:

 • privégegevens van de eigenaar van een kenteken;
 • WOZ-waarde van andermans huis;
 • privéadressen van medewerkers van een bedrijf die bekend zijn bij het Handelsregister.

10 basisregistraties

in totaal zijn er 10 basisregistraties die deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties.

Het stelsel van basisregistraties voldoet aan een aantal eisen. Dit worden ook de 12 eisen aan basisregistraties genoemd. Deze eisen gaan onder andere over kwaliteit, werkwijze en verantwoordelijkheid.