Toetsing ICT-projecten overheid

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over grote ICT-projecten en informatiesystemen.

Taken Adviescollege ICT-toetsing

De taken van het Adviescollege ICT-toetsing zijn onder meer:

  • beoordelen risico’s en slaagkans van ICT-projecten;
  • toetsen of onderhoud en beheer van informatiesystemen doeltreffend en doelmatig gebeurt; 
  • adviseren ter bevordering van eenheid, kwaliteit en efficiëntie van informatiesystemen, los van specifieke projecten;
  • kennis delen binnen het Rijk over beheersing van ICT.

Aanbieden van adviezen

Het adviescollege biedt haar adviezen rechtstreeks aan de verantwoordelijke bewindspersoon of de Eerste of Tweede Kamer aan.

Organisatie Adviescollege

Het Adviescollege ICT-toetsing is onafhankelijk en bestaat uit maximaal 5 ICT-deskundigen. Het wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie. Een advies van het adviescollege is openbaar.

Toetsing door het Adviescollege ICT-toetsing

Departementen moeten alle projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen bij het adviescollege aanmelden.

Deze verplichting geldt ook voor:

  • uitvoerende diensten;
  • publiekrechtelijke ZBO’s;
  • Nationale Politie;
  • Raad voor de Rechtspraak.

Opvolger van het BIT

Het adviescollege is de opvolger van Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT is in 2015 opgericht naar aanleiding van de parlementaire enquête ICT en het advies van de commissie Elias. Het BIT hield per 31 december 2020 op te bestaan.

Het adviescollege is ingesteld op basis van een ministerieel besluit. Later krijgt het adviescollege een wettelijke grondslag.

Contact

Het Adviescollege ICT-toetsing is bereikbaar per e-mail: info@adviescollegeicttoetsing.nl.