Toetsing ICT-projecten overheid

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) toetst grote projecten van de rijksoverheid waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het BIT geeft een advies dat  de risico’s kan beperken en de slaagkans van een project vergroten. 

Toetsing door BIT

Het BIT toetst onafhankelijk ICT-projecten. Het BIT beoordeelt of ICT-projecten in de gekozen opzet kans van slagen hebben. Of dat die anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT op verzoek van:

  • de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren;
  • de Tweede Kamer;
  • uit eigen beweging. 

Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen. Het BIT toetst geen projecten van:

  • de politie;
  • Raad voor de Rechtspraak;
  • Hoge Colleges van Staat; 
  • het ministerie van Defensie die gaan over het ontwikkelen van wapensystemen.

Het BIT is opgericht naar aanleiding van de parlementaire enquête ICT en het advies van de commissie Elias. Het BIT begon in 2015.

BIT-adviezen openbaar

Een advies van het Bureau ICT-Toetsing is openbaar. De bewindspersoon biedt het advies aan de Tweede Kamer aan. Alle BIT-adviezen worden gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard.

Toetsing door het BIT is objectief. Hebben bepaalde personen een belang bij het ICT-project waarover het BIT adviseert? Of zijn ze hier op een andere manier bij betrokken? Dan mogen ze niet deelnemen aan het team dat advies uitbrengt.

Toezichtraad BIT

Er is een Toezichtraad BIT ingesteld. Deze raad houdt toezicht op de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de effectiviteit van het BIT. De toezichtraad rapporteert hierover periodiek aan de minister voor Wonen en Rijksdienst.

De raad bestaat uit 3 leden. Zij zijn voorgedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Auditdienst Rijk en het CIO Platform Nederland.

Het Bureau ICT-toetsing is bereikbaar per e-mail: BIT@rijksoverheid.nl