Veilig en makkelijk inloggen bij de overheid en in de zorg

Het kabinet wil dat mensen veiliger kunnen inloggen bij de overheid en in de zorg. Met als doel: meer zaken kunnen regelen via internet. Daarom gaat het kabinet DigiD verbeteren. Ook wil het kabinet 1 of meer andere inlogmiddelen bij de overheid toelaten.

DigiD wordt versterkt

Sinds eind 2017 kan DigiD beter controleren of u daadwerkelijk bent wie u zegt te zijn. DigiD controleert daarvoor eenmalig de chip in uw identiteitsbewijs. Zo wordt de betrouwbaarheid van uw DigiD verhoogd.

In de loop van 2018 komen er rijbewijzen en Nederlandse identiteitskaarten met een nieuwe chip. Met deze nieuwe chip kunt u via DigiD op het hoogste betrouwbaarheidsniveau inloggen.

Extra inlogmiddel(en)

DigiD is de inlogmethode die de overheid uitgeeft. Naast DigiD wil het kabinet 1 of meer andere inlogmiddelen van bedrijven gaan toelaten. Hierdoor is er altijd tenminste 1 inlogmiddel beschikbaar. U kiest dan zelf met welk middel u wilt inloggen bij  overheden, pensioenfondsen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Ook bent u minder afhankelijk van storingen die in systemen kunnen voorkomen.

In het najaar van 2017 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een marktconsultatie gestart. Hiermee stelt het ministerie vast welke inlogmethoden van bedrijven het meest geschikt zijn om - naast DigiD - in te loggen bij de overheid.

Elk inlogmiddel moet voldoen aan de eisen die de minister van BZK stelt.

Waarom nieuwe inlogmethoden

Het is handig dat u veel zaken met de overheid via internet kunt regelen. Veilig inloggen is dan belangrijk. Vooral omdat het daarbij om uw persoonlijke gegevens gaat. De nieuwe en verbeterde inlogmiddelen geven meer zekerheid dat u bent wie u zegt te zijn. Dat maakt identiteitsfraude moeilijker.

Doordat de nieuwe inlogmiddelen betrouwbaarder zijn, kunt u meer zaken online regelen. Denk aan diensten waarbij u vertrouwelijke informatie op een veilige manier online kunt bekijken of versturen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in de gezondheidszorg. Zo kunnen chronisch zieken steeds meer zaken vanuit huis digitaal regelen.

Nieuwe inlogmethoden bij wet geregeld

De nieuwe elektronische identificatiemiddelen kunt u gebruiken bij:

  • de hele overheid;
  • een aantal door de overheid gereguleerde sectoren, zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

Dit wordt vastgelegd in de Wet digitale overheid.

Overzicht invoering nieuwe inlogmiddelen

Veilig en makkelijk inloggen bij de overheiden in de zorg

Documenten