Hoe kan ik vanuit een ander Europees land online zaken regelen met overheidsorganisaties in Nederland?

Met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunnen Europese bedrijven en burgers online zaken regelen met de overheid. Maakt een Duitser een verkeersovertreding in Nederland? Dan kan hij met zijn Duitse 'neuer Personalausweis' de boete bij het digitale loket van het CJIB betalen. Nederlandse organisaties met een publieke taak zijn verplicht om alle inlogmiddelen te accepteren, die Europees zijn goedgekeurd.

Met welke Europese inlogmiddelen kan ik nu inloggen?

U kunt nu al met het Duitse inlogmiddel (neuer Personalausweis) inloggen bij de Nederlandse overheid. Het Duitse nationale inlogmiddel is namelijk nu al Europees goedgekeurd. Verwacht wordt dat begin 2019 de inlogmiddelen van meer Europese landen goedgekeurd worden. Uiteindelijk zullen de meeste Europese landen een inlogmiddel hebben wat over de grens gebruikt moet kunnen worden.

Wat heb ik nodig om in te loggen met een Europees erkend inlogmiddel?

Om in te loggen met een Europees erkend inlogmiddel bij de Nederlandse overheid, hebben deze organisaties vaak een Burgerservicenummer (BSN) van u nodig. Dit is een uniek nummer voor iedereen die te maken heeft met de Nederlandse overheid. Heeft u nog geen Burgerservicenummer, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld als grensarbeider, buitenlandse student of iemand die AOW-pensioen heeft opgebouwd? Dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij een van de RNI-loketten in Nederland. Na inschrijving ontvangt u een Burgerservicenummer. U kunt dan uw Europees erkende inlogmiddel gebruiken om online uw zaken te regelen.

Bij welke organisaties kan ik inloggen met een Europees erkend inlogmiddel?

Binnen Europa moeten alle organisaties met een publieke taak de inlogmiddelen accepteren, die Europees zijn goedgekeurd. Dit geldt nu al voor het Duitse inlogmiddel neuer Personalausweis (in het Duits). Kunt u momenteel met DigiD inloggen bij een organisatie met een publieke taak? Dan moet uw neuer Personalausweis ook geaccepteerd worden. Organisaties met een publieke taak vindt u in sectoren zoals overheid, onderwijs en zorg.

Kan ik mijn Europese inlogmiddel met anderen delen?

Uw Europese inlogmiddel is strikt persoonlijk. U mag uw inlogmiddel niet met andere burgers of bedrijven delen.