Hoe werkt de nieuwe manier van inloggen op overheidswebsites en zorgwebsites?

Als u nu wilt inloggen bij een overheidsorganisatie, bij een  huisarts of een zorgverzekeraar, doet u dat met uw DigiD. In de loop van 2017 kunt u kiezen uit verschillende inlogmiddelen. Zoals uw rijbewijs, met de inlogmiddelen van uw bank of een app. 

Nieuwe inlogmethoden

Een aantal van de nieuwe inlogmiddelen bestaan al. Deze worden nu geschikt gemaakt om online te kunnen gebruiken als online identificatiemiddel. Denk aan inloggen met de bestaande inlogmiddelen van uw bank. Of inloggen met DigiD via een rijbewijs of identiteitskaart. 

Andere inlogmethoden hebben als voordeel dat ze makkelijk zijn in gebruik. Bijvoorbeeld omdat u alles via een app op de telefoon kunt regelen.

In de loop van 2017 kunt u 1 van de inlogmiddelen gebruiken bij de Belastingdienst, een aantal gemeenten en zorginstanties. Dat zijn bijvoorbeeld zorgverzekeraars, maar ook uw huisarts of ziekenhuis.

Veiligheidseisen inlogmiddelen

Elk inlogmiddel moet voldoen aan de veiligheidseisen die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt.

Werking nieuwe inlogmethoden

Behalve DigiD zijn er nu een aantal inlogmethoden beschikbaar die het bedrijfsleven aanbiedt. Dat zijn Idensys en iDIN. Deze methoden worden op kleine schaal gebruikt om in te loggen op overheidswebsites.

Idensys: kiezen welk inlogmiddel u gebruikt

Bij Idensys kiest u zelf welk middel u wilt gebruiken om in te loggen:

  • met een mobiele app;
  • met een wachtwoord en sms;
  • via een selfie-check op uw smartphone.

Hiermee kunt u inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven. De overheid en het bedrijfsleven hebben Idensys samen ontwikkeld.

iDIN: inlogmiddel van uw bank gebruiken

iDIN gebruikt de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van uw bank. Hiermee kunt u inloggen en zich online identificeren bij bedrijven en instellingen. iDIN is een initiatief van de banken en Betaalvereniging Nederland.