Kan ik een DigiD aanvragen als ik in het buitenland woon?

Ja, ook als u buiten Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u een DigiD aanvragen. Op de website www.digid.nl/buitenland leest u hoe u deze aan kunt vragen.

Inloggen met andere Europees erkende digitale identiteiten

Woont u in een ander land binnen de Europese Unie (EU)? En gebruikt u de nationale digitale identiteit van dat land en niet het Nederlandse DigiD? Dan kunt u mogelijk toch inloggen bij Nederlandse overheidsorganisaties, zonder dat u een DigiD nodig heeft.

Europese landen hebben afgesproken dat burgers en bedrijven hun nationale digitale identiteit ook over de grens moeten kunnen gebruiken. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de digitale identiteit Europees goedgekeurd is.

Op dit moment zijn de nationale inlogmiddelen uit de volgende landen Europees goedgekeurd:

  • België
  • Duitsland
  • Estland
  • Italië (digitale identiteit SPID is akkoord, maar u kunt het nog niet gebruiken bij Nederlandse organisaties)
  • Kroatië
  • Spanje
  • Verenigd Koninkrijk
  • Luxemburg