Discriminatie is verboden. Dat staat in de Grondwet. Toch komen bij de antidiscriminatiebureaus regelmatig meldingen van discriminatie binnen. In de wet zijn alle vormen van discriminatie vastgelegd. Maar in de praktijk is lang niet altijd duidelijk wanneer precies sprake is van discriminatie. Ook is het soms lastig discriminatie aan te pakken. De antidiscriminatiebureaus kunnen hierover advies geven.