Maatregelen tegen discriminatie van homo’s

Homo’s krijgen vaak te maken met discriminatie. Soms kan dat grote gevolgen hebben, zoals een homostel dat wordt weggepest uit hun buurt. De overheid bestrijdt discriminatie van homo’s op verschillende manieren.

Antidiscriminatiebureaus

Iemand die gediscrimineerd wordt om homoseksualiteit kan naar een antidiscriminatiebureau stappen. Daar kan hij dit melden. Natuurlijk kan een antidiscriminatiebureau ook adviseren bij andere vormen van discriminatie. Met de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen discriminatie op lokaal niveau aangepakt. De antidiscriminatiebureaus werken samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. 

Een klacht over discriminatie kan men ook melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college is onafhankelijk. Het geeft de overheid advies over gelijke behandeling. Het advies van het college is juridisch niet bindend, maar wordt in de praktijk vaak wel opgevolgd.

Verbod ontslag docent vanwege homoseksualiteit

Scholen mogen docenten niet ontslaan om hun homoseksualiteit. Dat staat in het regeerakkoord. Een school op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag mag geen onderscheid maken op basis van iemands seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, of burgerlijke staat.

Lespakket homoseksualiteit

Het kabinet wil op scholen meer aandacht voor seksuele diversiteit. Het gaat dan om groepen mensen zoals homo’s, lesbiennes en transseksuelen. Jongeren leren dan onder andere homoseksualiteit beter begrijpen. Basisscholen en het voortgezet onderwijs moeten het onderwerp in hun lespakket opnemen. Tijdens de lessen kunnen ook andere vormen van discriminatie worden besproken.

Trouwambtenaren mogen huwelijk partners zelfde geslacht niet weigeren

Trouwambtenaren mogen geen huwelijk weigeren van partners van hetzelfde geslacht. Dit staat in de Algemene Wet gelijke behandeling.

Registratie discriminatie

De overheid wil discriminatie op grond van seksuele geaardheid of op andere gronden voorkomen. Daarom registreert de overheid meldingen van discriminatie. De politie doet dit, maar ook gemeenten hebben de wettelijke taak om discriminatieklachten te registreren. De antidicriminatiebureaus informeren de gemeenten jaarlijks over de klachten die bij hen zijn binnengekomen.