Discriminatie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Maatregelen tegen discriminatie van homo’s

Homo’s krijgen geregeld te maken met discriminatie. Soms kan dat grote gevolgen hebben, zoals een homostel dat wordt weggepest uit hun buurt. De overheid bestrijdt discriminatie van homo’s op verschillende manieren.

Antidiscriminatiebureaus

Iemand die gediscrimineerd wordt vanwege homoseksualiteit kan naar een antidiscriminatiebureau stappen. Daar kan hij dit melden. Natuurlijk kan een antidiscriminatiebureau ook adviseren bij andere vormen van discriminatie. De overheid heeft de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen ingesteld om het probleem van discriminatie op lokaal niveau aan te pakken. De antidiscriminatiebureaus werken samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. 

Met een klacht over discriminatie kunnen mensen ook terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college is onafhankelijk en geeft de overheid advies over gelijke behandeling. Het advies van het college is juridisch niet bindend, maar wordt in de praktijk vaak wel opgevolgd. 

Verbod ontslag docent vanwege homoseksualiteit

Scholen mogen docenten niet ontslaan vanwege hun homoseksualiteit. Dat staat in het regeerakkoord. Een school op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag mag geen onderscheid maken op basis van het enkele feit van iemands seksuele gerichtheid, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, of burgerlijke staat.

Lespakket homoseksualiteit

Het kabinet wil op scholen meer aandacht voor seksuele diversiteit. Het gaat dan om groepen mensen zoals homo’s, lesbiennes en transseksuelen. Jongeren leren dan onder andere homoseksualiteit beter begrijpen. Basisscholen en het voortgezet onderwijs zijn verplicht het onderwerp in hun lespakket op te nemen. Tijdens de lessen kunnen ook andere vormen van discriminatie bespreekbaar worden gemaakt.

Trouwambtenaren mogen huwelijk partners zelfde geslacht niet weigeren

Trouwambtenaren mogen geen huwelijk weigeren van partners van hetzelfde geslacht. Dit is in 2014 geregeld in de Algemene Wet gelijke behandeling.

Registratie discriminatie

De overheid wil discriminatie op grond van seksuele geaardheid of op andere gronden voorkomen. Daarom registreert de overheid meldingen van discriminatie. De politie doet dit, maar ook gemeenten hebben de wettelijke taak om discriminatieklachten te registreren. De antidicriminatiebureaus informeren de gemeenten jaarlijks over de klachten die bij hen zijn binnengekomen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland