Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik zwanger ben?

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Uw werkgever mag u ook niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wilt worden. Ook bij de volgende situaties mag hij u niet ontslaan:

  • tijdens uw zwangerschapsverlof;
  • tijdens uw bevallingsverlof;
  • de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof;
  • tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of  bevalling;
  • de eerste 6 weken na deze arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijk contract niet verlengd

Heeft u een tijdelijk contract dat afloopt tijdens uw zwangerschap? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Maar uw zwangerschap mag niet de reden zijn om uw contract niet te verlengen. Want dan maakt uw werkgever een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Daarmee zou hij schuldig zijn aan discriminatie.

Wel ontslag tijdens zwangerschap

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of uw afdeling de werkzaamheden beëindigt. Ook kan uw werkgever u ontslaan als u zich ernstig misdraagt. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt of gewelddadig bent. In die gevallen maakt het niet uit of u zwanger bent of niet.

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof mag u nooit worden ontslagen. Als dit toch gebeurt, kunt u binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.