Wanneer kan ik een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens?

Als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt, kunt u een klacht indienen. Dat kan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College is onafhankelijk.

Klacht indienen bij College voor de Rechten van de Mens

Bent u van plan een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens omdat u vermoedt dat u gediscrimineerd bent? Neem dan eerst contact op met het college. Dan weet u zeker of u bij het college aan het juiste adres bent. Het College voor de Rechten van de Mens mag alleen klachten behandelen die vallen onder de wetgeving die gaat over gelijke behandeling.

U kunt het College een brief schrijven of klachtenformulier invullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.