Staatscommissie onderzoekt draagmoederschap

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft onderzocht of er een wettelijke regeling voor draagmoederschap moet komen.

Onderzoek Staatscommissie Herijking ouderschap

Het kabinet heeft de Staatscommissie Herijking ouderschap in 2014 opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. De Staatscommissie heeft in 2016 haar rapport Kind en Ouders in de 21ste eeuw aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden.

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie is dat er een wettelijke regeling moet komen voor draagmoederschap. Die regeling moet garanderen dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt. Met respect voor de menselijke waardigheid van het kind en van de draagmoeder.

De regeling moet het kind vanaf de geboorte rechtszekerheid bieden over ouders, nationaliteit, naam en gezag. Ook de draagmoeder en de wensouders krijgen zo zekerheid over hun positie. En over hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het kind.

Draagmoederschap in het buitenland

De Staatscommissie maakt zich grote zorgen over sommige praktijken rond draagmoederschap in het buitenland. In verschillende landen wordt de draagmoeder onvoldoende beschermd. Ook is het onderscheid tussen draagmoederschap en kinderkoop niet duidelijk. Kinderhandel ligt zelfs op de loer.