Hoe draag ik als draagmoeder het ouderlijk gezag over aan de wensouder(s)?

Volgens de Nederlandse wet bent u als draagmoeder juridisch de moeder van het kind. Als de wensouders het kind willen adopteren, kunt u na de geboorte het ouderlijk gezag overdragen aan de wensouders. Daarna volgt een adoptieprocedure.

Draagmoeder is juridische moeder

De vrouw uit wie het kind wordt geboren is volgens de Nederlandse wet juridisch de moeder. U bent dus als draagmoeder na de geboorte formeel de moeder. Bent u getrouwd, dan is uw man de juridische vader van het kind.

Ondertekenen afstandsverklaring

Na de geboorte vraagt de Raad voor de Kinderbescherming u om een afstandsverklaring te ondertekenen. Met die verklaring doet u afstand van het kind. In die verklaring staat ook dat u geen betaling heeft ontvangen of zult ontvangen.

Wensouders en kind vormen pleeggezin

De wensouders mogen na de geboorte het kind opnemen in hun gezin. Ze vormen dan een pleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming moet daarvoor van tevoren toestemming geven. De Raad kijkt bijvoorbeeld of een wensouder een strafblad heeft. En of de wensouders geschikt zijn om een kind op te voeden. De Raad kan in het onderzoek vragen om mee te werken aan een DNA-test. Het kind opnemen in het gezin zonder deze toestemming is strafbaar.

Wensouders krijgen voogdij

Als juridische ouder (draagmoeder) kunt u vervolgens de rechter vragen om uw ouderlijk gezag te beƫindigen. Eerst onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming deze aanvraag. Uiteindelijk beslist de rechter of de wensouders voogdij kunnen krijgen.

Adoptie door wensouders

Wanneer de wensouders het kind 1 jaar verzorgd en opgevoed hebben, kunnen zij de rechtbank om adoptie vragen. Als draagmoeder doet u dan definitief afstand van het ouderlijk gezag. Pas na adoptie zijn de wensouders de juridische ouders geworden.

Erkenning van het kind

Is de draagmoeder niet getrouwd? Dan bestaat de mogelijkheid voor 1 van de wensouders om het kind (prenataal) te erkennen. Deze ouder hoeft het kind dan niet te adopteren.