Kamerbrief met verslag Milieuraad 5 maart 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes doen verslag van de Milieuraad van 5 maart 2019 in Brussel.

Kamerbrief met verslag Milieuraad 5 maart 2019 (PDF | 6 pagina's | 424 kB)

De onderwerpen:

  • herziening van de Drinkwaterrichtlijn;
  • beleidsdebatten over de EU-langetermijnstrategie voor klimaat, hormoonverstorende stoffen en de vergroening van het Europees Semester;
  • bevolkingsdaling in rurale gebieden;
  • het heffen van luchtvaartbelasting binnen de EU;
  • de plaats van het Parijs-akkoord in toekomstige handelsakkoorden;
  • de ontmoeting van de leden van de Barcelonaconventie voor de Middellandse Zee van 2 tot 5 december 2019.