Openbaargemaakte documenten bij besluit op Wob-verzoek over belasting op leidingwater (deel 2 van 3)

Set 3 en 4 van de openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de belasting op leidingwater. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).