Wat doet mijn gemeente aan het opsporen en vervangen van loden waterleidingen?

Met een stappenplan van de GGD-projectgroep Lood in Drinkwater spoort uw gemeente loden leidingen op. En vervangt deze als dat kan. Dat is nodig omdat deeltjes lood in loden drinkwaterleidingen loslaten en in het drinkwater terechtkomen. Dat is slecht voor de gezondheid. Loden leidingen kunnen in gebouwen en woningen van vóór 1960 zitten. 

Stappen uit plan om loden leidingen te vervangen

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen voor gemeenten om loden leidingen op te sporen en te vervangen:

Voorrang voor oude gebouwen waar (jonge) kinderen verblijven

Uw gemeente haalt woningen van vóór 1960 uit het kadaster. Niet alle gebouwen kunnen tegelijk worden onderzocht en aangepakt. Daarom pakt de gemeente eerst gebouwen aan van vóór 1960 waar veel (jonge) kinderen verblijven. Zij lopen het grootste risico op gezondheidsschade door lood in drinkwater. Het stappenplan Opsporen en vervangen loden drinkwater leidingen verdeelt de gebouwen in 3 categorieën:  

Categorie 1

 • Woningen.
 • Basisonderwijs.
 • Kinderopvang.
 • Zorginstellingen waar jonge kinderen verblijven.

De gebouwen in categorie 1 worden bij voorkeur als eerste aangepakt.

Categorie 2

 • Sportvoorzieningen.
 • Zorginstellingen.
 • Voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Categorie 3

 • Openbare gebouwen (zoals gemeentehuizen, musea, bibliotheken, theaters, bioscopen);
 • Horeca;
 • Bedrijfspanden en winkels;
 • Overige gebouwen.

Gemeente verantwoordelijk voor loden leidingen in eigen gebouwen

Bij gemeentelijke gebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor  onderzoek en aanpak van loden leidingen.

Gemeente moet eigenaren van huizen en gebouwen aanspreken op check loden leidingen

Is het pand niet van de gemeente, dan vraagt de gemeente aan eigenaren het volgende te doen:

 • De gemeente stuurt eigenaren van woningen en gebouwen een brief. Hierin staat het advies om te controleren of er loden leidingen zijn. Onder meer woningeigenaren, woningcorporaties of kinderdagverblijven met een pand van vóór 1960 krijgen deze brief.  Gemeenten kunnen de voorbeeldbrief gebruiken om gebouweigenaren te wijzen op het controleren van loden leidingen.
 • Uw gemeente kan het stappenplan met u delen. Op bladzijde 16 en 17 staat  hoe u loden leidingen op kunt sporen en verwijderen.
 • Als (particuliere) huurder ontvangt u ook een verzoek van uw gemeente om te controleren op loden leidingen. Dit doet de gemeente als uw verhuurder niet reageert op een oproep om dit te controleren. Mogelijk krijgt u van uw gemeente een lood-in-watertest. Onderneemt uw verhuurder geen actie als er loden leidingen zijn? Neem dan contact op met uw gemeente. Die helpt u verder.

Wat uw gemeente kan doen bij aanwezigheid loden leidingen

Blijkt dat uw loden leidingen in uw gebouw of huis heeft? Dan zijn dit de mogelijkheden:

 • Uw gemeente adviseert u om de loden leidingen te laten vervangen.
 • Uw gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een subsidie voor het verwijderen van loden leidingen.
 • Uw gemeente geeft in openbare gebouwen het advies om bij de kraan te melden dat er een loden leiding is. Het advies daarbij is om kinderen tot en met 7 jaar en zwangere vrouwen geen water uit de kraan te geven Mogelijk krijgt u in deze gebouwen gratis een flesje water.