Kan de RDW mijn in het buitenland behaalde certificaat (A1/A3 dronebewijs) omzetten naar een Nederlands vliegbewijs?

De RDW zet geen buitenlandse certificaten om naar een Nederlands vliegbewijs. Dit komt doordat de RDW nog niet kan controleren of een buitenlands certificaat geldig is. 

Alleen vliegbewijs bij examen aan erkende vliegschool in Nederland

De RDW geeft alleen een vliegbewijs af aan Nederlanders met een examen van een Nederlandse vliegschool.

Europese afspraken over uitwisseling van certificaten in de maak

De Rijksoverheid wil de uitwisseling van certificaten (dronebewijzen) met buitenlandse partijen graag mogelijk maken. Daarvoor moeten de EASA-landen eerst afspraken maken. EASA is het Agentschap van de Europese Unie (EU) voor de veiligheid van de luchtvaart. Hierin zitten alle EU lidstaten. De gesprekken en besluitvormingen zijn in volle gang. Het is niet bekend wanneer een definitief besluit wordt genomen.