Experiment gesloten coffeeshopketen

Het kabinet wil een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). En wat hiervan de effecten zijn.

Officiële benaming

De officiële naam die de Rijksoverheid gebruikt is ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het woord ‘gesloten’ duidt erop dat de cannabis die geteeld wordt voor het experiment niet in de illegale handel terechtkomt. En dat de cannabis die geteeld wordt voor het experiment alleen verkocht mag worden in gemeenten die deelnemen aan het experiment.

Huidig coffeeshopbeleid

Het Nederlandse coffeeshopbeleid is onderwerp van maatschappelijk debat. Dit debat komt vooral voort uit het feit dat voor recreatief gebruik de cannabisverkoop en het gebruik wordt gedoogd, maar dat de productie en aanlevering ervan strikt verboden is. Gedogen houdt in dat de verkoop en het gebruik volgens de wet strafbaar is, maar dat er wordt gekozen om de overtreders van dit feit niet op te sporen en te vervolgen. Daarnaast melden veel gemeenten dat het huidige beleid problemen oplevert. Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het tegengaan van criminaliteit.

Experiment in 6 tot 10 gemeenten

Om het experiment met gereguleerd telen van cannabis mogelijk te maken moet een experimenteerwet worden aangenomen. Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ genoemd. 

Advies en wetsvoorstel

Om dit experiment mogelijk te maken moet veel geregeld worden. Zo moet de wet worden aangepast. Een onafhankelijke adviescommissie heeft over de vormgeving van het experiment geadviseerd. Het wetsvoorstel voor het experiment ligt nu bij de Tweede Kamer. Er komt ook nog een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin komen de regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. Op dit moment loopt de internetconsultatie van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In een internetconsultatie kan iedereen suggesties doen voor verbetering van het ontwerpbesluit van deze AMvB.

Documenten